05.2017 - Βαρσοβία

 

 

 

 

 

14.06.2016 - Ζαμόστς

 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu- 14 czerwca 2016

 

26.04 2015- Ζαμόστς

26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS 26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS 26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS

26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS 26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS 26 04 2015  Galeria Twierdza – spotkanie autorskie w księgarni sieci MATRAS

 

 04.02. 2015 – Βαρσοβία

Nastrojowy wieczór Warszawa 04 02 2015 Nastrojowy wieczór Warszawa 04 02 2015 Nastrojowy wieczór Warszawa 04 02 2015

 

5 XI 2014-Ζαμόστς

Plakat

Spotkanie

Spotkanie

Spotkanie

Spotkanie

 

26-27 X 2013-Κρακοβία

Monachos Targi Książki Monachos Targi Książki Monachos Targi Książki Monachos Targi Książki

 

10-12 II 2013-Βροτσλάβ

Bożena Gałczyńska-Szurek

SA2

SA3

SA4

SA5

 

22 II 2012-Ζαμόστς

 

11 V 2011-Ζαμόστς

 

web design: C-designer.pl